LakkMata DureeBarreessaaBara MaxxansaaMana Maxxansaa
1Gachana DhommoqeBeekan GulummaanFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
2GiimiiBeekan GulummaanFinfinnee, 2014/2008Elleni P.P.PLC
3Ilkee SonsaaYoomiyyuu Mul’ataa Fi Ofiikoo NuguseeFinfinnee, 2016/2008Raajii Printing PLC
4GindillaaBeekan GulummaanFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
5LookooBeekan GulummaanFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
6Kooticha Kota’ameBeekan GulummaanFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
7Waraabessa LeencomeBeekan GulummaanFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
8HadhooftuuCaalaa Haayiluu AbaataaFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
9GaadiiBeenyaa DhaabaaFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
10CancalaaBirmmaddummaa NabeeFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
11Ekeraa DhugaaHundaa’ol MokonnonFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
12Caancala QabsooHawwii GonfaaFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
13Du’a GurraachaYoomiyyuu Mul’ataa KitilFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
14Dhidhiibbaa Caba dabaleLalisaa Indiris AdamFinfinnee, 2014/2007Raajii printing Plc
15Dhidhiibbaa Caba dabaleLalisaa Indiris AdamFinfinnee, 2015/2008Raajii printing Plc
16Onnee Jaalalli MaddeesseeAmantii Lookkoo GuutamaaFinfinnee, 2015/2008Ilsabaa printing Plc
17Hiree GalgalaaHawwii GonfaaFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
18Hidhaa HinhiikamneWabii XilaahunFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
19RirriittaaHawwii GonfaaFinfinnee, 2012/2006Elleni P.P.PLC
20Gumaa GalaateTokkichaaFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
21Dukkana Barii JalaaFedhesaa TaaddasaaFinfinnee, 2013/2006Subii Printing Press
22Ilkee Arrabaa maxxansa 2ffaaYeeyyis BirruuFinfinnee, 2013/2006Subii Printing Press
23Qaroo Dhiiga BoosseMootii Mootummaa,Finfinnee, 2013/2006Subii Printing Press
24Dhaamsa DhumaaGalaanaa Dheeressaa.Finfinnee, 2013/2006Elleni Printin Press
25Madaa Ciqilee Maxxansa 2ffaaIsiraa’eel Habtaamuu,Finfinnee, 2016/2009Subii Printing Press
26NumaaniyaaFedhesaa TaaddasaaFinfinnee 2015/2008Ilsabaa printing Plc
27Galfata maxxansa 1ffaaLalisaa Indiris AdamFinfinnee 2016/2009Ilsabaa printing Plc
28UddeellaaGalataa Baayisaa WarjiiFinfinnee, 2015/2008Ilsabaa printing Plc
29Imimmaan UUmmataaAmantii Lookoo GuutamaaFinfinnee, 2016/2009Ilsabaa Pirinting Plc
30Godaanisa JilbaaGamtaa ZawudeeFinfinnee, 2015/2008Elleni printing Plc
31Imimmaan Hin QoorreAbdii LuucceeFinfinnee, 2015/2008Elleni printing Plc
32Qaanqee DiinaaOfiikoo Nugusee HordofaaFinfinnee 2014/2007Elleni P.P.PLC
33Cuunfaa DhiigaaYeeyyis Birruu NagarooFinfinnee, 2015/2008Ilsabaa printing Plc
34Imala JireenyaaLalistuu ToofiqFinfinnee, 2015/2008Raajii printing Plc
35Galaa DhiigaaAbrahaam JaallataaFinfinnee, 2013/2006
36Faana ImaanaaWalabummaa DabaleeFinfinnee, 2014/2007
37Gurraacha AbbayaaDhaabaa WayyeessaaFinfinnee, 2013/2006
38Suksuka AdoolessaaMalkaamuu TaarikuuFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
39Hiree DukkanoofteNa’ool AlamuuFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
40HeexooMarabbaa UlfinaaFinfinnee 2013/2006Elleni P.P.PLC
41Jiruumoo Du’aa, Dubaayiimoo BiyyaJamaal KadirFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
42HireeAbrahaam TasammaaFinfinnee 2014/2007Elleni P.P.PLC
43Doobbii JaalalaaAyyaansaa Mul’ataaFinfinnee 2014/2007Elleni P.P.PLC
44Haqa MiliqeAngaatuu Caalaa GalateeFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
45Daawwitii DhalootaaDassee BantiiFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
46Raayyaa DhugaaToleeraa Fiqiruu GamtaaFinfinnee, 2013/2006
47Galoo MagariisaGammachuu TashoomaaFinfinnee, 2014/2007
48Waamicha SuuraaCaalaa Adal DhugumaaFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
49AarsaaAbirahaam JaallataaFinfinnee, 2015/2008
50Aarsaa Maxxansa 2ffaaAbirahaam JaallataaFinfinnee, 2016/2009Raajii Printing Plc
51Galaa Dhiigaa maxxansa 2ffaaAbiraham JaallataaFinfinnee, 2016/2009Raajii Printing Plc
52Jala BultiiDarajjee HinnawuuFinfinnee, 2014/2007
53Godaannisa Of DagachuuFirii’oot TaaddasaaFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
54Quba QubeelaaWarquu GuddinaaFinfinnee, 2013/2006
55Abaarsa Dooluu JilooMulgeetaa Ts. WarqeeFinfinnee, 2014/2007
56Waadaa GarboomteMargaa Fayyeeraa WaaqjiraaFinfinnee, 2015/2008Raajii Printing Plc
57SafuuKumaa HordofaaFinfinnee, 2014/2007
58Imimmaan MaseenaaTaarikaawaa Taammiruu IrrattiiFinfinnee, 2016/2009Malkaamuu Dirribaa Printing Press
59DibaaYaasoo KabbabaaFinfinnee, 2015/2008HY International Printer
60Afaan Qawwee JalattiLammii BeenyaaFinfinnee, 2016/2009
61Hambaa Du’aaLammii TaammanaaFinfinnee, 2016/2009Subii Printing Press
62Seenaa ObsaaTsaay KumsaaFinfinnee, 2016/2009Gadaa Printing Press
63Hidhaamoo Hidhannoo?Falmataa B. HundeeFinfinnee, 2016/2009Ilsabaa Printing Plc
64Booree GanamaaXeenaayee TasfaayeeFinfinnee, 2016/2009Ilsabaa Printing Plc
65Madaa LaagaaKookkeet AbbabeeFinfinnee, 2016/2008Ilsabaa Printing Plc
66Waadaan DuubaGirmaa GammachuuFinfinnee, 2016/2009
67Eessa Deemnaa?Habtemaariyaam Taaddasaa RoorrooFinfinnee, 2016/2009
68Eelaa JireenyaaWarquu Baqqalaa LataaFinfinnee, 2013/2006Elleni P.P.PLC
69Biiftuu BarasaaShifaa Ibiraahaam YaasiinFinfinnee, 2014/2007
70Ciniinsuu HamileeWarquu GuddinaaFinfinnee, 2014/2007
71Deessuu MaseenteeBarsiisaa Lammii DirrooFinfinnee, 2014/2007
72Sookoo JaalalaaBadhaasaa GabbisaaFinfinnee, 2013/2006
73Imimmaan Hin qoorreTasfaawuun Camadaa GalataaFinfinnee, 2014/2007
74Galata GadameessaaTaammiruu GuddinaaFinfinnee, 2015/2008
75Kiilolee SuubiiSiddisee WaaqjiraaFinfinnee, 2016/2009
76OrmaaniyaaAnis KaasayeeFinfinnee, 2016/2009Salgii printing prees
77Ilma AbbaaFakkaatuDajanee Kissii GalataaFinfinnee, 2015/2008Subii Printing Press
78Waraansa LafeeFedhesaa,Gammachuu, Siisaayi, Asagged , BaqqalaaFinfinnee, 2014/2007Subi, Printing Press
79Ji'a DukkanaaDaandii GuutamaaFinfinnee, 2013/2006Subi Printing Press
80Dirree Waraana Addunyaa sadaffaaMoonenus HundarraaFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
81Anaa fi AmeerikaaEebbisaa BaayyisaaFinfinnee, 2016/2009Oromia printing press
82Jinnii NyaaraaAyyaanaa Mul’ataaFinfinnee, 2014/2007Subii Printing Press
83Ija XaaraaDabalaa DameeFinfinnee, 2015/2008
84Qinqanii JaalalaaGammachuu GirmaaFinfinnee, 2016/2010Ilsabaa Printing Plc
85Huuruu HarreeQannaa WayyeessaaFinfiinnee, 2013/2006Subii Printing Press
86Abdii Obsaa KooQannaa WayyeessaaFinfinnee, 2016/2009Subii Printing Press
87Abjuu Haamara’eeBeekan GulummaaFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
88Du’a Gootaa.Beekan GulummaaFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
89WareegamaBeekan GulummaanFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
90Garaa Madaa’eBeekan GulummaanFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC,
91Nuti Eenyu?,Beekan GulummaanFinfinnee, 2016/2009Elleni Publishing Press
92Raajii BaraaNimoonaa KabbadaaFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
93Mal Kolfa DhaloonniLataa Qana’iiFinfinnee, 2013/2006Subi Printing Press
94QuuqqaaIbsaa AddaamuuFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
95Barakoof keeHinseenee TaammiruuFinfinnee, 2015/2008Elleni P.P.PLC
96KormommuuDaraaraa NurgiiFinfinnee, 2015/2008Ilsabaa, Printing Plc
97GumdhaalaDajanee GuddisaaFinfinnee, 2014/2007
98A’aaAbdiisaa BalaachooFinfinnee, 2015/2008Subii, printing Press
99Deebiin Eenyuu biraa?Badhoo MalkaaFinfinnee, 2013/2006
100Hin cittu Mudhiin keeJaatanii AddunyaaFinfinnee 2015/2008Elleni P.P.PLC
101DunbulbaayQixxeessaa TaarraqenyFinfinnee, 2013/2006
102Weedduu SeenaaXimqataa KumarraaFinfinnee, 2015/2008Subii, printing Press
103Quba qabdi DhugaanTaaddalee TaganyeeFinfinnee, 2014/2007
104Ciniinsuu SammuuFiraa’ol TolosaaFinfinnee, 2014/2007Mana Maxxansa Raajii
105SiifanYaasoo KabbabaaFinfinnee, 2014/2007
106DhaalaMootii AbbaltiiFinfinnee, 2014/2008Elleni P.P.PLC
107HirqinfuuBeekan GulummaaFinfinnee, 2014/2007Elleni P.P.PLC
108Ija nan bu’inKanaa’ol BadhaadhaaFinfinnee, 2016/2009Oftanenus Printin Plc
109UtuuDaani’eel W. JawarFinfinnee, 2015/ 2008Elleni P.P.PLC
110EdanasRoobinaa ShuumiiFinfinnee, 2013/2006
111Anis Nan MiixadhaDr. Dhiinsaa YoonaasFinfinnee, 2016/2009Ilsabaa PrintingPlc
112QarqabaaIrranaa GammachuuFinfinnee, 2016/2009
113Dhugaan haa dubbattuDaawwitii NagariiFinfinnee, 2016/2009Ilsabaa printing Plc
114Copha AartiiSiisay Bulbulaa TulluuFinfinnee, 2015/2008
115Leencota hidhaan nyaateTafarii Biraasaa fi Addunyaa LammeessaaFinfinnee, 2016/ 2009
116Qabee Walaloo 1ffaaDhufeeraa BiraasaaFinfinnee, 2015/ 2008Elleni P.P.PLC
117Naa’ol Abbaa FirrisaaBeenu Sin GabbaruuFinfinnee, 2016/2009Elleni P.P.PLC
118Farra DhalootaaDachaasaa Magarsaa EjjataaAmboo,2014Elleni P.P.PLC
119Alii BarkiiIsaayyaas Hordofaa
120Anaan'yaaProf. Asafaa Tafarraa
121Abjuukoo Hin GurguruEebbisaa Bayisaa
122AarsaaAbiraaham Jaalataa
123AbuuruuJaatanii Bonayyaa
124A'aaAbdiisaa Balaachoo
125Anaa Fi DinsiriiAbdiisaa Balaachoo
126Amartii ImaanaaHambaasan Guddisaa
127Abjuu EdaaKabbadaa Alamuu
128Abbaa Hin QabuKumaa Duulaa
129AbdiiIfaa BT Galataa
130Anaafi Isaan GidduuttiLammii Tarreessaa
131AteLoon = Prof Asafaa Tafarraa
132Anaa Fi...Koomartikeet Yaaddessaa
133Alanfannaa BishaaniiNimoonaa Injiguu
134Amala Namaaf Iccitii JaalalaaQannoo Addisuu
135Aadaa Oromoo WallaggaaLuba Dafaa Jamoo
136Anaa Fi AmeerikaaEebbisaa Baayisaa
137AshalamooAbdiisaa Turii
138Afaan Qawwee JalattiLammiii Beenyaa
139Ayyaana KorroosooAbdiisaa Turii
140Atis Ni MootaWarqinaa Abarraa
141Artiifi Aartistii OromooDaadhii Galaan
142Awwaala JiraaCalqabaa Guddataa
143Bishaan GubateMahaammad Siraaj
144Beekumtaa OromooFilee Jaalataa (PHD)
145Baduukoo Eenyutu Dhokse?Ashannaafii Bahaaruu
146Biiftuu HaqaaFalmataa Kafanaa
147BeekaaMushurraa Taganyi
148Bilchina MiiraaDr. Iyoob Maammoo
149Booree BooruuBeekanii Taakkalaa
150Biiftuu DiiramaaMangashaa Riqituu
151Burreen Bifa Tokkoo MitiGaaddisaa Birruutiin
152Bu'uuraalee Ogbarruu OromooFedhasaa Taaddasee
153Booree BaroodeCabsii Taliilaa Galaan
154Biiftuu BarasaaShifaa Ibiraahim
155Barbaadanii Of ArgachuuDiittaa Huseen
156Bakka YaadneWarquu Guddinaa
157BooreeGuddataa Hirphoo
158Barnoota Oromiffaa: Seera Qajeelcha AfaaniiToleeraa Tasammaa Fi Hundasaa Waaqwayyaa
159Booree BooranaaAbarraa Hambisaa
160BarbadaaLalisaa Abbaa Garoo
161Cuunfaa DhiigaaYeeyyis Birruu
162Callisa BurqaTasfaayee Gabira'aab
163Coqorsa AbdiiGalataa Tsaggaa Naggasaa
164CagaddiiFalmataa Taarraqany
165CancalaBirmadummaa Namee
166CiniinsuuLammii Girmaa
167Cabaa CabsanLalisee Mokonnon
168Caba Cabaan CabeGalaanaa Faaris Adam
169CorcariiMoonaa Fiqaaduu
170Cancala SeenaaTsahaay Kumsaa
171Caba Cabaan Cabee Lafee Ta'eQorichoo Shufeeraa
172Dhaloota Mul'ataaKaanenus Kaasaa
173Dhangaa Dhangala'eBallinaa Waaqjiraa
174DorrobaaMo'ibon Baqqalaa
175DhikkifannaaBeekan Gulummaa
176DhaqdhaqiiGammachiis Abarraa
177Du'aa JiraatuWaadaa Bultii Caalii
178Dubbisa Akeeka OgummaaDaawwitii Shifarraa
179Dimiimmisa KaleessaaAbdiisaa Turii
180Dirree Waraana SadaffaaMoonenus Hundarraa
181Dirree Waraana SammuuEebbisaa Baayisaa
182Dhaloota QaaliiTolasaa Badhaadhaa
183Dhaaddacha SobaaBilisummaa Shibbiruu
184Dhangaa DhiigaaDinqaa Tuujii
185Dhaadannoo Moo Yaadannoo?Diinayaas W Abeebee
186Duula Baratanii Barsiisuu Dargaggoota Arsii Fi SeenaaAbdiisaa Turii
187Dhaloota Sodaa CabseKadir Abdulaaxif
188DhaalaMootii Abbaltii
189Dhidhiibbaa Caba DabaleLalisaa Indiris Adam
190Dugda Duuba Waan BadeeDaawwitee Tamasgeen
191Dhaamsa AbbaaGaaddisaa Birruu
192Dhaamsa DhumaaGalaanaa Dheeressaa
193DanaaAsafaa Tafarraa
194Dungoo JireenyaaEebbisaa Baayisaa
195Daandii Mo'attootaaEebbisaa Baayisaa
196DibaaYaasoo Kabbabaa Hordofaa
197DirmammuuTakilee Qinaaxxii
198DHANGAA DHALOOTA QUBEE: Tumsa Haaromsa Seenaa OromooGazzahaany Lammii
199Dhoksaa JireenyaaAbdii Fiixee
200Dhundhuma Hin DhumneAbdiisaa Tibeessoo
201DaaniyaaWADO
202Du'a GurraachaYoomiyyuu Mul'ataa Kitil
203Du'a DhumaaBariinaan Jifaaraa Guutaa
204Du'i Du'a GootaaJaaloo Jaarraa
205Duumessa Hin RoobinTaaddanee Hirphaa
206Duumessa GalgalaaOromiyaa Qaccee
207Duub Deebii SeenaaGammachuu
208DuudhaaMaammoo Gadaa
209Dukkana Barii JalaaFedhasaa Taaddesee
210Dhiiga Dhiigaaf DhiigeDammaqsaa Firoomsaa
211Du'aaf Jireenya GidduuLammii Beenyaa
212Dilbii Afoola OromooWATO
213DhangaaGabii Bunoo
214Dhabsuu SeenaaGeetaahun Hayiluu
215Dorrobaa MaseeneTigist Warquu
216Du'a DhumaaBariinaan Jifaaraa
217DammadaamuuHinseenee Makuriyaa
218Deemsa QocaaDargaggoota Shan
219Dirqama DhalootaaGalataa Maammoo
220Egeree Oromoo Fi Humna Mo'ichaaOfiikoo Nugusee
221Eenyu Siin Jedhu?Injiner Lalisaa Bantii
222Eelaa ImaltuuAmanuu Taakkalaa
223Eelaa JireenyaaBaqqalaa Lataa
224EelaRahiimaa Jawwaar
225Ekeraa HaramaayaaAbraaham Tasfaayee
226Eelaa HarmeeOliyaad Cimdii
227Ekeraa DhugaaHundaa’ol Mokonnin
228Edas EdanasProf Asafaa Tafarraa
229Ekeraa DimokiraasiiDajanee Xaafaa
230Ernistoo CheguveeraaMangistuu Warqinaa
231Furtuu GumaaTashoomaa Guuttataa
232Faana ImaanaaWalabummaa Dabalee
233Firii WareegamaaBiqilaa Amanuu Abbaa Shoomaa
234Faana Of Dha'uuFalmataa Taarraqany
235FinfiProf Asafaa Tafarraa Fi Hiriyoota
236Fedhii GamtokkeeGaaddisaa Birruu
237FurgaasiAangos Saamu'eel
238Faaya FayyaaDr Naafyaad Geetuu
239Faan Dhoofticha GadooHinseenee Makuraa
240Firii FarraaMuhaddiin Hasan Godaanaa
241Fiigicha Miiltoo DhabeKumee Mootii
242Faaya OromiyaaAbdiisaa Guyyee
243Faana Seerluga Afaan OromooTaayyee Danda'aa Araddoo
244Galaa QeerrooDargaggota Shan
245Gaabbii InjifachuuYohaannis Warqinaa
246Godaannisa JilbaaGamtaa Zawudee
247Gaaddisa GurraachaAmaan Guddataa
248Guduunfaa Hin HiikamneAyyaantuu Jaallataa Biilaa
249Gatiin Namaa Meeqa?Ebisa Bayissa
250Gadoo LakkuuGaarii Abbaa Booraa
251Galaa SammuuGalataa Tsaggaa
252GaaffiiHundumaa A Booji'aa
253GodaannisaDhaabaa Wayeessaa
254Gurraacha AbbayaaDhaabaa Wayyeessaa
255Gabrummaa Birmadummaa FakkaattuMihratuu Shaanqoo
256Guuboo SeenaaBeekan Gulummaa
257Gaachana DhommoqeBeekan Gulummaa
258GindiillaaBeekan Gulummaa
259Gadaa BiqileIsiraa'el Tamasgeen
260Gundoo BooreeMaaramee Harqaa
261Guca Qabsoo OromooYoomiyyuu Mul'ataa Kitil
262GaadiiBeenyaa Dhaabaa
263Gadoo LakkuuGaarii Mangashaa
264Gatii GumaaLatii Caalii Likkaasaa
265Gola IcciitiiGammachuu Irreessoo
266Garaacha Garaan GubeBarnaan Jifaaraa
267Galaa JireenyaaHinseenee Makuraa
268GantuuDheeressaa Gannatii
269GadaaBokkuu Gadaa Dhaabbata Maxxansaa Fi Beekisisaa
270Gaggeessummaa A To ZDr. Iyyoob Maammoo
271Gara Jabeenya Abbootii IrreeIddoosaa Margaa
272Gaadidduu GaaddisaaJabeessaa Galoo
273GammachiisaaWaldaa Macaafa Qulqulluu Itiyoophiyaa
274Galata WaaqayyooDhaabbata Amantii
275Gumbii OduuLuba Dafaa Jamoo
276Gola IcciitiiGammachuu Irreessoo
277Ga'umsa Dhokataa Keessakee JiruEebbisaa Baayisaa
278GaragaltooXiiqii Dajanee
279Galaa DooccooDilgaasaa Dirribsaa
280Galata QeerrooIbsaa Ahmedsiraj
281GiimiiBeekaan Gulummaa
282Goolii GurraachaToleeraa Fayisaa
283Hin DhaqiinLammii Sobbooqaa Gurmuu
284Harmee Harma MaleeSisaay Bulbulaa
285Hayyuutu Ragaa BaheArgannee Katamaa
286HirmiiCabsii Taliilaa Galaan
287Humna MuldhataaEebbisaa Baayisaa
288HubannaaMaammoo Gadaa
289Hiree HiraarfamteSooran Nugusaa
290HuursaaLuba Dafaa Jamoo
291HoroorooBitaacha Dhaabii(Gabree)
292Hiree Jal'atteTolaa Urgii
293Hayyuutu Bahe RagaaArgannee Katamaa
294Humna GaarummaaHinseenee Makuraa
295Haalan GaggaariiMuhammad Saahil
296Hiika Mo'ataa GuddichaGuutuu Indaashoo
297Hiree DukkanoofteNaa’ol Alamuu
298Hiree GalgalaaHawwii Gonfaa
299Huuruu HarreeQannaa Wayyeessaa
300HawwiiIsaayyaas Hordofaa
301Halluu Du'aaEbisa Bayissa
302Handhuura OromooIrranaa Gammachuu
303Halluu YaadaaTokkichoo Ifaa
304Halkan Hamaa SanaWarqinaa Shifarraa
305Hirmaata Dubbii Afaan OromooDr.Hayilee Fidaa
306Himata DhidhimeOliifan Fiqaaduu
307Haqa MiliqeAngaatuu Caalaa
308ImalaGalataa Salbaanee
309Itti JabaadhuShuumii Abarraa
310Ija BanaaIliyaas Abdallaa
311Ichima JaalalaaRabbirraa Getaachoo
312IrboorichaWabii Kabbadaa Barkeessaa
313Ilkee MiliqeKeenboon Abrahaam
314Isa Na hafeeLeencoo Lataa
315IshrakTamasgeen Axinaafuu
316IHIMOrooliyaanaa Daani'eel
317Ilaalcha OromooDirribii Daamusee
318Imimmaan HaadhaaToleeraa Fiqiruu
319Imaanaa ImaltuuAbraahaam Tasfaayee
320Iccitii GeggeessummaaMihratuu Shaanqoo
321Ija Nan Bu'iinKanaa'ol Badhaadhaa
322Irreecha HarsadiiCaalaa Soorii
323Imala JireenyaaGaasharee Abdiisaa
324Ilkee ArrabaaYeyis Biru Negero
325Imaanaa JireenyaaYeroosan Shallamaa
326IjooWandimmuu Mul'ataa
327Ilaalcha DhalootaaAbdiisaa Ejjetaa
328Ida'amuuDr Abiy Ahimad
329IjibbaataYaasoo Kabbabaa
330InnikaBaqqalaa Nadhii Fi Gannatii Gurmeessaa
331IchimaDhaabaa Wayyeessaa
332IlaachaDr. Iyyoob Maammoo
333Itti Fayyadama YerooDr Iyyoob Maammoo
334Imalli Keenya Eessa?Abdii Abbabaa
335Ilillii EdedarraaUrjii Lammii
336Ifaajee CubbuuIsa Husen
337Irbuu ObborooKumaa Margaa
338Iccitii GadaaMohammed Kadir
339Imimmaan OshiwitziHinseenee Makuriyaa
340Imimmaan HaadhaaEebbaa Qananii
341Imimmaan MararooTokkummaa Caalaa
342Imimmaan Jiituu Yoom Qoora?Didhaa Tolaa
343Ilma Abbaa FakkaatuDajanee Kiisii
344Ija XaraaDabalaa Damee
345Jaalala Summaa'eQananii Sobbooqaa
346Jechamoota Afaan Oromoo Fi Hiikota IsaaniiNagaash Hirphaa
347Joortuu JaarraaIbsaa Asheetuu Dagaa
348Jaarraa JaaraaAbdii Qajeelaa
349Ji’a DukkanaaDaandii Guutamaa
350JAARRAA:Seenaa Haaromsa BooranaaJaatanii Diidaa
351Jabala JaalalaaWasanee Bashaa
352Jinnii NyaaraaAyyaanaa Mul’ataa
353Joora Saafaa KeessaaFiraa'ol Fiqiruu
354Jaarsummaa GaabbiiSaamu'eel Gebroomsaa
355Jireenya Gamtaa SabaaJaallataa Jaafaroo
356Jalqaba BarsiisaaOneesimos Nasiib
357Jaalala Summaa'eQananii Sobbooqaa
358KulkulfataAaron Waggaarii
359Kottaa KolfaaEebbisaa Baayisaa
360Karraaf Karaa KeenyaSeefuu Amanuu
361Kooba DubbiiMohaammad Ahimed
362Karaa Hundumaa GuddachuuDr Iyyoob Maammoo
363KulkulaQannoo Birhaanuu
364Kolfeen AarsaFalmataa Taarraqany
365KudhaamaFeenet Girmaa Waaqtolaa
366Kooticha Kota’ameBeekan Gulummaa
367Kuusaa GadooGaaddisaa Birruu
368Kudhaama JaalalaaAbraaham Tasfaayee
369Kudhaama SeenaaLeellisaa Sayid
370KormammuuDarara Nurgi
371Kitaaba Leenjii KonkolaachisummaaDarajjee Dassaaleny
372Kunoo Kun Maali?Lammii Bayii
373Kililicha SamiiGuutuu Indaashoo
374Kaayyoo Koo Gatee Hin GaluEebbisaa Baayisaa
375Lubbuu Du'aa KaateRaajan Waggaarii
376Loltuu HaqaaGemechu Girma
377Lammii Lammii DhabeAbdii E. Ayyaanaa
378Leenca Oromoo (H/Aaddam SaaddooAmaan Nashaa Huseen
379Liiban Liibiyaa Taate (Yaadannoo Jaallewwanii)Daadhii Galaan
380LoojikiiDassee Alamaayyoo
381Lookoo JaalalaaBeekan Gulummaa
382Lambaa HaguugameAbdulhaalim Arabuu
383Mootichaa Fi GootichaAbdulhalim Arabuu
384Mucucii Dhaabbii DhabeCaaltuu Basha'aa Maallima
385Madaala SammuuBoonsamoo Mi'eessoo
386MaaddiiEebbisaa Baayisaa
387Madaa Madaa SupheGammachiis Alamuu
388Miiltoo JijjiiramaafEebbisaa Baayisaa
389Miila Hin ShokoksineYaasoo Kabbabaa
390Mul'atan QabaBaqqalaa Garbaa
391Miila KaayyooLataa Qana'ii Aagaa
392Maal Kolfa Dhaloonni?Lataa Qana'ii
393Maraannee Ilaalluu Laata?Amaanu'eel Waaqturaa Moosisaa
394Madaa CiqileeIsra’eel Habtaamuu
395Maaltu Ta'uufi?Daanyee Asaffaa
396MasaanuuOliifan Fiqaaduu
397Mil'uu UumaaQannoo Biraanuu
398Marii GadaaMo'ibul Biluu Qawwee
399Mallattoo MalaanmalfameFufaa Shittaayee
400Maltee Hawwaasa Golgaa DuubaaGuutuu Indaashoo
401Maal Ta'inna LaataMararaa Tafarii
402Mirriga Oromoo HarargeeBATO
403Maltee Hawwaasa Golgaa DuubaaGuutuu Indaashoo
404MaaddiiEebbisaa Baayisaa
405Mammaaksa KeenyaAsiraat Damisee
406Mammaaksa Oromoo Jiildii 1ffaaBiiroo Aadaa Fi Beeksisa Oromiyaa
407MiiltooEebbisaa Baayisaa
408Maal Kolfa DhaloonniLataa Qana'ii
409Maraatummaa Aduu GadiiGammee Darajjee
410Madaa OnneeLammii Guchii Hirphoo
411MucucuuCabsii Taliilaa Galaan
412Numalee(Aangoo Sanyiin Dhaalamte)Daadhii Galaan
413NamoomaGalaanaa Alamuu
414NaatooOfii Koo Abbaa Joobir
415Nan Ganin Sin GanuuFiraa'ol
416NumaaniyaaFedhasaa Taaddasaa
417NamummaaWBO (Waldaa Barreessitoota Oromoo)
418Of IlaaleeOliifan Darajjee
419Obbo JoobirFiraa'ol Fiqruu
420OolmaaHaacaaluu Dhugaasaa Fi Diinayaas Warquu
421ObonboleettiiDr. Zalaalam Abarraa
422Of Keessa Hin BadiinKumaa Margaa
423Oromummaa Fi IslaamummaaUstaaz Gaalii Abbaa Boor
424Qaallicha GaafadhuLalisaa Indiris Adam
425QililleeLalikaa Kuush
426QaanqattiiGalataa Tamasguu
427Qara EebooWasanee Bashaa
428Qaroo QeerrooGammachiis Burqaa
429Qaroo Dhiiga BoosseMootii Mootummaa
430Qabsoo Uummata Oromoo Eessaa Ka’ee GaramittiAbbaa Duulaa Gammadaa
431Qaanqee Qabsoo OromooYaassiin Mohammadi Fi Mohammad Ismaa'il
432QimmiiddaaIfargan Guddataa Itichaa
433QaaliiObsii Filee Fi Baqqalaa Lataa
434Qooqa MiiraaRaagaa Isaayaas
435Qooda SeenaaMiilkoo Dabalee
436Qarriiffaa Wal NyaateSooressaa Hundarraa
437QaraaWasanee Bashaa
438Qoraa SammuuWasanee Bashaa
439Qaxxisa QabsooJaal Lolaa
440Qoricha MaraatuuMagarsaa Qana'aa
441Qorsa SammuuWabayyaa Galaan
442Qabsoon Oromoo Eessaa GaramTulluu Goolee
443QalbiiMirreessa Amanuu
444Qorii QorsaaWasanee Bashaa
445Qorlugaa Fi Seerluga Afaan OromooWasanee Bashaa
446Qaroo Qaariteiqaaduutasammaa
447Qoraasuma QoriiOromoo Higgii
448Qajeelcha Afaan OromooBaqqalaa Mul'ataa
449Qubee Afaan OromooDr. Sabbatoo Bushaa
450Qubee HarmeeNuredin Ibrahim
451Qeerransa KaampaasiiGurmuun GAHAO
452Qara DhugaaBaayisaa Bulbulaa
453Qonyonyaa HooqameLammeessaa Gachiisaa
454RirriittaaHawwii Gonfaa
455Raajii BaraaNimoonaa Kabbadaa
456RiqichaJaarraa Bultii
457Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16 FfaaGetaachoo Hayilee, Tasammaa Ta'aa Fi Kan Biroo
458Seenaa Abdiisaa AagaaAbrahaam Eebbisaa
459Sansakkaa SakaalameAbdiisaa Ejjataa
460Siyaasa OromooMohaammad Alii
461Sussuka AdoolessaaMalkaamuu Taarikuu
462Seenaa OromooObbo Darribii Damussee
463Safuu OromooDr. Firaa’ol Taammiruu
464Suuraa AbdiiKumsaa Buraayyuu
465SingiggooAbraaham Tasfaayee
466ShiraYaasoo Kabbabaa Hordofaa
467Siif Galeeraa?Mihratuu Shaanqoo
468Seexaafi SeenaaTafarii Nugusee
469Seexaa Fi SeenaaGuddataa Magarsaa
470Seenaa Qabsoo OromootaaMohaamed
471Seenaafi Aadaa OromooFiixee Birrii
472Seenaa Gootota Oromoo Fi KaanShallamaa Kabbee
473Siidaa Fi Asoogawwan BirooMoti Abelti Tufa
474Siidaa KaadhimamtootaaMuhaammad Nuuraatiin
475Simboo JireenyaaMoonaa Fiqaaduu
476Sookoo JaalalaaBadhaasaa Gabbisaa
477Seeramoo Seenaa Sodaannu?Waadaa Bultii Caalii
478Seenaa Qabsoo Oromoo Walloo Fi Oromoota Kaaba ItiyoophiyaaAmanuu Taakkalaa Fi Feizah Ahimed
479SiifanYaasoo Kabbabaa
480Summii Nadhii NyaateAmarsan T Atoomsaa
481Siyaasa Diingdee ItoophiyaaAddisuu Bullaallaa
482Seerluuga Afaan OromooDr. Abdusamad Mohaammad
483Siyaasa Oromoo TuulamaaGeetaachoo Hayilee
484Seenaa Dhugaaf Barreeffama LoogiiTaabor Waamii
485Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaaAlamaayyoo Hayilee, Tasammaa Ta'aa Fi...
486Seenaa Shanan GibeeUstaaz Gali Ababor
487Siyaasa OromooMohaammad Alii
488Seenaa Abiishee GarbaaGinbaar Nagaraa Kumsaa
489Seenaa Gootota Shanan GibeeNabaanii Shaafii Sayid
490Seenicha Sukkanneessaa Barri DhokseWalde Yohaannis Warqinaa Fi Gammachuu Malkaa
491SabboonummaaShallamaa Kabbee
492Sirna Gadaa Oromoo Arsii (Sikkoo Mandoo)Seeyfuu Kadir
493Seenaa Maarti Luuter Kiingi XiqqichaBaqqalaa Garbaa
494Seera Afaan OromooDr. Xilaahuun Gamtaa
495Saaqaa Seer Luuga Afaan OromooWasanee Baashaa
496Sunsumaaf Geerarsa OromooXajjituu Taganee
497Seenaa Qabsoo OromootaaMohammed Sayid
498Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 20ffaaGetaachoo Hayilee
499SiimaganHinseenee Makuraa
500Seenaa Oneesimos NasiibLuba Tasgaraa Hirphoo
501SossobbiiSiinan Huseen
502Seenaa Rirmi Hin NyaatuDaani'eel Hambisaa
503Safuu KiyyeeffameMuhaddiin Hasan Godaanaa
504Shakkinee GaafanneMohaammed Girboo
505Siidaa ImimmaaniiIbsaa Ahimadsiraaj
506Suphee Suphaa BadeAkimeel Abduu
507Si ArgeenAbdii GA Caalii
508Seenaa Oromoo Fi FardaGammachuu Maaramee
509Siiqqee Fi SiilleeGamtaa Zawudee
510Sansakkaa Nama KaayyooEebbaa Qananii
511Seenaa Sirna Gadaa Oromoo Maccaa Hanga Jaarraa 16ffaaATO
512Sirna Gadaa Oromoo TuulamaaATO
513Seenaa Qabsoo Uummata Oromoo Baalee Fi Ollaa IsaaHuseen Indheessaa
514Seenaa Hundeeffama OromooProf Tasammaa Taa'aa
515SindararuuAbdii Alkaadir Sayid
516SammuuMilkumaa Destaa
517SorsaDilgaasaa Dirribsaa
518SiifileenBoonaa Abarraa
519TokkummaaDr. Taakkalaa Oljiraa
520TsigeeradaaIsaayyaas Hordofaa
521Utubaa DacheeIyyaasuu Tarrafaa Fayyisaa
522Ulfan QabaAbdiisaa Guuttataa
523UummataaTamasgeen Gammadaa
524Utubaa Hin UtubamneMooneet Badhaasaa
525Uummataaf DimookiraasiiDastaa Dinqaa
526Ujummoo Diriirsuumoo Baaldii BaachuuFedhasaa Taaddasee
527Ulfa UlfaateYeroosaan Haadha Xiiqii
528Ulfa JilbaaGuutaa Bahaaruu Yaadatee
529Waa'ee KeenyaGazzee Tolasaa
530WulwulleeAhimad Zinaab Abbaa Garoo
531Wal Maleen QofaadhaIbsaa Lammii Galataa
532Waa Waatu DhibeAyyaantuu Gabbisaa
533WaadaaDastaa Dassaaleny
534Waaree WaariiGaaddisaa Shifarraa
535Waatu Waatu JiraAyyaantuu Gabbisaa
536Weedduu SeenaaXimqataa Kumarraa
537Wadaroo MiixuuDagaagaa Zarihuun
538Wal'aansooLachiisaa (Elema B Gudeta)
539Waa DinqiiAlamayyoo Qubee
540Weedduu JaalalaaAsteer Gannoo Salbaan
541Waadaa GadameessaaCaalaa Warquu Fi Akliluu Ayyalaa
542Waliif Moo WalirrattiFufaa Shittaayee
543Xalayaa JaalalaaWasanee Bashaa
544Xiyya Xiyyoon CabeMagartuu Yaaddessaa
545Xurree XureeffameHumnasaa Aabbee
546XiifooDhugabaas Badiruu
547Xurree QaroominaaGalataa Tsaggaa
548Yoomi Laata?Isaayyaas Hordofaa
549YoomilanAmaanu'eel Balaay
550Yeroon Siif Haa DhiistuIsaayyaas Hordofaa
551YaadaniiBantii Oliiqaa
552Yaadii DuroomiTamasgeen Axinaafuu
553Yaboo YeellofteGosaa Turaa
554Yaada GuddaaShumi Abera Gemechu
555Yaadannoo Guyyuu HaannaaTamsageen Axnaafuu
556Yoo Nagaroon JiraateAfrikaa Kabbadaa
557የኦሮሞ ህዝብ ታሪክDr Nagaasoo Gidaadaa
558A Shot Guide To The Oromoo LanguageQajeelaa Mardaasaa
Oro_ETORO
Scroll to Top