Mulugeetaa Tsahaay Warqee
Name:
Mulugeetaa Tsahaay Warqee

Phone:

Address:
Finfinnee
Books:
  1. COBA ODAA bara 2010 ALA ,
  2. Abaarsa Dooluu Jiloo bara 2014 ALA
  3. walaloo afaan ingilizii “Eclipse of Freedom” bara 2020 ALA

Bio

Barreessaan kun Injinar Mulugeetaa Tsahaay Warqee jedhama. Abbaasaa Obbo Tsahaay Warqee Gammachuu fi haadhasaa Adde Xinnee Waaqjiraa irraa bara 1980 ALA dhalate. Iddoon dhalootaa Salaale, aanaa Warra Jaarsoo, Magaalaa Qarre-Gohaa, iddoo addaa Gabaa-Gubbaa jedhamuudha.
Barumsaa sadarkaa tokkooffaaf lammaffaa Mana barumsaa Qarre-Gohaatti barate. Kutaa 12ffaa barnoota hunda A fidee bara 2001 ALA Yunivarsitii Finfinnee gale. Yunivarsitii Finfinneedhaa barnoota “BSc in Civil Engineering” dhaan bara 2006 ALA eebbifame. Akkasumas “MBA in Construction Management” dhaan diigrii lammaffaa qaba.

Barnoota idilee duukaa jaalala oogbarruu qaba. Barreeffama Afaan Oromoo guddisuuf ni dhamaha. Kitaabota walaloo “COBA ODAA” bara 2010 ALA maxxanse, kitaaba asoosamaa gabaabduu “Abaarsa Dooluu Jiloo” bara 2014 ALA maxxanse, kitaaba walaloo afaan ingilizii “Eclipse of Freedom” bara 2020 ALA maxxansee uummatasaan gahee jira. Ammallee kitaabota hin maxxanfamne barreeffamanii jiran shan tahan ni qaba.

Dhaabachuu Waldaa Barreessitoota Oromiyaa keessattis jaalqabdoota kan akka Obbo Gaaddisaa Birruufaa waliin ta’uun gaheesaa taphatee jira.

en_USEN
Scroll to Top