Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa Onkoloolessa 18, 2016 jechuunis Dilbata miilanaa waaree booda sa’a 7 irraa eegalee, Hoteela International Ililliitti, sirna badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa ni adeemsisa.

Sirna Badhaasaa kana gubbaatti:

  • Kitaabota Ogbarruu bara 2014 (Akka lakkoobsa Itoophiyaatti) maxxanfaman keessaa, kitaabni filatamaa ta’e ni badhaafama.
  • Og-barreessitoota Afaan Oromoo, dhiibbaa uuman 12’f beekamtiin ni kennama.
  • Badhaasni Galma Umurii Guutuu (Life Time Achievement) barreessaa Oromoo tokkoof ni kennama.
  • Gaazexeessitoota dhimma Ogbarruu Afaan Oromoo irratti guddoo hojjetan sadiif beekamtiin ni kennama.

Qophiileen bashansiisoo addaa addaas ni jiru.

Irraa hin hafinaa!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN
Scroll to Top